Paweł Roguś

Paweł Roguś

Paweł Roguś - absolwent Wydziału Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2003 roku oraz Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z 2007 roku. Jego specjalnością jest chirurgia szczękowa oraz implantologia. Pracownik Szpitala Klinicznego im.prof.dr W. Orłowskiego na Oddziale Chirurgii Plastycznej. Dzięki przyjaznej naturze i pogodnemu usposobieniu potrafi rozładować napięcie towarzyszące stresującym zabiegom chirurgicznym. Uczestnik licznych szkoleń w Polsce i za granicą z zakresu implantologii oraz odbudowy kostnej. Prywatnie pasjonują go wszelkie sporty motorowodne, żeglarstwo, lotnictwo, a także sporty ekstremalne typu freeride.